Какво би могло да бъде казано за AccuRev относно Bet365

Bet365- спортни залагания

Приспособимостта на AccuRev означава, че не е нужно Bet365 да навигира работата на всеки свой екип по един и същи начин. Например, при едно имплементиране на дадени промени, екипът,който отговаря за базата данни влива всички промени в един стрийминг, докато екипът, който отговаря за визията на сайта може да има няколко различни вида стрийминг при едно пускане, при отстраняване на проблем или имплементиране на нови функционалности.

Резултати

Bet365 също така се възползва изцяло и от визуалната репрезентация на стрийминг йерархията в StreamBrowser, за да комуникира промените и зависимостите. Всички разработчици могат да използват StreamBrowser, за да разберат зависимостите между стрийминга, върху който текущо работят и цялостният процес по разработването, както и да узнаят кои промени в кой стрийминг са били включени.

Благодарение на автоматичните възможности за сливане на AccuRev, сайтът за спортни залагания Bet365 може да насочи всички,който в момента работят по една и съща част от кода към един и същи стрийм, за да не възникват никакви конфликти със сливането. Всички разработчици, работещи по даден стрийм, могат автоматично да получат информация за промените в това, по което работят, когато техни колеги инициират или промотират дадени промени в същия този стрийм.

Това позволява на разработчиците да работят по различни проблеми в една и съща част от кода, като в същото време са наясно с това какво правят колегите им в реално време, като това би спестило множество по-нататъшни проблеми.

Тъй като един стрийм е много лесен за създаване и поддържане, Bet365 е в състояние да проследи и документира целия жизнен цикъл на всеки стрийм поотделно, за да бъдат уверени, че кодът успешно е преминал тестовете във всяка една стъпка от разработването си.

Програмистите просто трябва да отворят StreamBrowser, за да проверят докъде е стигнало разработването на кода.

Ревизията на промените в кода е от огромно значение за Bet365, тъй като законите на пазарите в в Европа и по света стават все по-стриктни, а архитектурата на AccuRev – TimeSafe (пестяща време) гарантира, че историята на всички направени промени е се пази и е налична по всяко време.

В сайта за спортни залагания Bet365 често предпочитат сами да пишат (програмира) инструментите си, когато има нужда от това. Програмистите на Bet365 са в състояние изцяло да интегрират такива нови инструменти в архитектурата на AccuRev, така че изцяло да кастъмизират този инструмент и да направят така, че той да работи изцяло в унисон с конкретните им нужди.