Екипи от програмисти, които работят за Bet365

Спорртни залагания Bet365

Bet365 има над 150 софтуерни разработчици, които ползват AccuRev във всеки един екип от програмисти.

Работата на тези екипи варира от разработването на вътрешните IT инструменти и поддържането на данните до създаването и поддържането на самата визия на сайта, ориентирана изцяло към клиента. А всички тези аспекти са от изключителна важност за сайта за спортни залагания Bet365 и за това бизнесът им да се развива постоянно. Повечето от екипите от програмисти боравят с Microsoft.Net, но Java, както и други технологии също се използват. Клиентът AccuRev се използва заедно с AccuBridge в IDE. В допълнение, инструментите, използвани от програмистите включват JIRA, Remedy, както и още много кастъмизирани инструменти.

Софтуерни решения

Сайта за спортни залгания Bet365 е започнал да използва AccuRev, за да менажира вариациите на софтуерните допълнения, които се е налагало да бъдат имплементирани през годините, тъй като инструментът, който са използвали не е бил в състояние да бъде адекватен за използване спрямо така бързо променящите се нужди и изисквания на бизнеса. Екипите от програмисти са прекарвали твърде много време в непродуктивно сливане на различните вариации и промени в кода. И оттогава насам уникалната структура и функционалности на AccuRev, както и архитектурата му, силните му страни по повод автоматизацията и лесното имплементиране на всички нови функционалности са помогнали на Bet365 да влезе в крак с нарастващите изисквания на бизнеса, както и с годишния прираст на бизнеса с около 46% на годишна база.

Един от най-добрите аспекти на AccuRev е, че с него bet365 успява да имплементира последните софтуерни решения и да остранява каквито и да било бъгове веднага. В сайта за спорти залагания Bet365 се използва използва и спешно предаване, което му позволява да засече тези резки промени и грешки преди те да влязат в самия цикъл на производството и преди да стигнат до клиента, а това спестява време и пари. Промените, които са издържали тестовете и са стигнали до етапа на производство биват след това филтрирани от йерархията на предаването така, че на по-късен етап да не се появат никакви грешки, които биха коствали много пари.